Úloha personálnej agentúry pri hľadaní zamestnania

Jednou z hlavných úloh personálnej agentúry je sprostredkovať zamestnanie.

Agentúra ponúka uchádzačom pracovné pozície, ktoré sú aktuálne otvorené, prípadne uchádzača zaregistruje do svojej databázy.Všetky služby personálnej agentúry pre uchádzačov sú bezplatné. Samotnú prácu personálnej agentúre zadávajú klienti – spoločnosti, ktoré si prostredníctvom nej obsadzujú pracovné pozície.

 

Výhody hľadania práce cez personálnu agentúru:

Všetky služby personálnej agentúry, pre kandidátov poskytujeme bezplatne. Výhodou hľadania si práce cez agentúru je fakt, že sa v nej sústredia ponuky desiatok spoločností a zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že jedna z nich bude vyhovovať Vám aj Vašim požiadavkám.

Kandidát absolvovaním vstupného pohovoru má tak možnosť sa na jednom stretnutí dozvedieť hneď o niekoľkých vhodných pozíciách rôznych spoločností, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť získania vhodného pracovného miesta. Personálny konzultant tiež dokáže oveľa dôslednejšie pripraviť uchádzača o zamestnanie na pohovor v spoločnosti, keďže pozná výberový proces v danej firme a vie, čo od kandidáta bude očakávať potenciálny zamestnávateľ. Je rovnako výhodou byť evidovaný v databáze personálnej agentúry. Aj keď agentúra v tom danom momente nemá pre kandidáta vhodnú pracovnú pozíciu, práve tá sa môže v blízkej budúcnosti otvoriť a agentúra Vám túto prácu na základe registrácie bude vedieť ponúknuť.

Služby ktoré ponúkame:

Zamestnancom vytvárame kvalitné zázemie

-zdarma /ubytovanie, doprava do zamestnania, poradenstvo, školenia, flexibilný prístup koordinátorov, dlhodobé zamestnanie/, ktoré im umožňuje plne sa sústrediť na svoj výkon a odvádzať kvalitnú prácu.

Vysoká organizačná činnosť procesu

Vlastné školiace strediská

Flexibilita poskytovaných služieb

Neustále zlepšovanie

Prepracovaný systém náboru zamestnancov

Znižovanie absencie zamestnancov prostredníctvom systému odmien

Nájdete nás aj na: